Nieuwsberichten

Op deze pagina worden de nieuwsberichten geplaatst waarbij het actuele bericht bovenaan staat. De meest actuele nieuwsberichten staan ook op de homepage.

Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren. Wethouders Gezondheid/milieu van de IJmondgemeenten, de gedeputeerde Gezondheid, Leefbaarheid en Milieu van de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en IJmond en…

Lees meer

IJmondgemeenten zetten in op verdere verbetering luchtkwaliteit

Op alle meetpunten in de IJmond werd in 2018 voldaan aan de Europese wettelijke grenswaarden. Dat blijkt uit de meetgegevens van het meetnet IJmond, die provincie Noord-Holland via het datarapport 2018 publiceerde. De trendanalyse, van 2009 tot en met 2018, laat bovendien voor alle gemeten stoffen een daling zien van de concentraties. Wel geeft het…

Lees meer

IJmond is eigenzinnige cultuurhistorische schatkamer

IJMOND – De IJmond is een eigenzinnige cultuurhistorische schatkamer, die meer bekendheid verdient. Dat is een van de conclusies uit de Regionale cultuurvisie 1.0, die de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben vastgesteld. De gemeenteraden van de drie IJmondgemeenten moeten nog een besluit nemen over deze Regionale cultuurvisie.   De belangrijkste uitdaging voor de…

Lees meer

Grafietalarm

Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein. De IJmond gemeenten vinden het schokkend dat dit weer heeft plaatsgevonden, nu Tata Steel heeft aangekondigd er…

Lees meer

IJmondgemeenten verontrust over uitkomsten onderzoek RIVM grafietregens

  De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk zijn verontrust over de uitkomsten van het rapport over de veegmonsters van de grafietregens van het RIVM. RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van Provincie Noord-Holland. Uit het onderzoek blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens, waaronder lood, aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. De…

Lees meer

Opening strandseizoen IJmond

Kom jutten op het strand, pak de watertaxi en ontdek pollution art. Zaterdag 13 april openen de IJmond gemeenten gezamenlijk het strandseizoen, met als thema grondstofjutten.   De hele dag kan er worden gejut op de stranden van IJmuiden aan Zee (bij ZanDiego), strand Noordpier en Wijk aan Zee. Watertaxi De watertaxi vaart die dag…

Lees meer

Uitvoering WSW door IJmond Werkt! effectief en doelmatig

Uitvoering WSW door IJmond Werkt! effectief en doelmatig BEVERWIJK – De colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben onderzoek laten doen naar andere manieren om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit te voeren. Aanleiding voor dit onderzoek is de verwachting dat de rijksbijdrage in de toekomst afneemt en IJmond Werkt! hierdoor te…

Lees meer
Jeroen Verwoort, Marieke van Dijk en Serge Ferraro (v.l.n.r.) ondertekenen het ESIJ-convenant

IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied

IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied Beverwijk, Heemskerk en Velsen blijven samenwerken als het om de economie gaat.  De colleges hebben op 18 december 2018 een samenwerkingsconvenant vastgesteld waarmee ze de samenwerking opnieuw bevestigen. De ESIJ (economische samenwerking IJmond) is de afgelopen maanden besproken en geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de drie gemeenten graag…

Lees meer

IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel

IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel Afgelopen week spraken betrokken bestuurders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met gedeputeerde Tekin en met de directie van Tata Steel. Onderwerp van gesprek waren de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken. Omdat onder inwoners van de IJmondgemeenten ook vragen leven over deze incidenten organiseren we op 11 december…

Lees meer

Beleidsplan Jeugd 2018-2021

Beleidsplan Jeugd 2018-2021 Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben met elkaar het Beleidsplan Jeugd 2018-2021 ‘Opgroeien in de IJmond’ gemaakt. Dit geeft aan wat wij belangrijk vinden voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. Zo willen we voorkomen dat problemen van jeugdigen en gezinnen erger worden en zij specialistische jeugdhulp nodig hebben.…

Lees meer

Eén gezicht naar buiten

Eén gezicht naar buiten Op de website van gemeente Heemskerk wordt de MRA bij de functie-omschrijving van wethouder EZ Marieke van Dijk expliciet genoemd. En dat is niet zomaar. “Ik geloof sterk in samenwerking en ik vind het belangrijk dat ook een gemeente als Heemskerk, die voornamelijk een woongemeente is, zich richt op de omgeving.…

Lees meer

Unieke economische footprint

Unieke economische footprint Jeroen Verwoort, wethouder EZ Velsen, heeft met veel enthousiasme de voorzittersrol van ESIJ op zich genomen. “Als IJmond delen we van alles met elkaar. Elke gemeente heeft natuurlijk zijn eigen kleur, maar samen vertegenwoordigen we een enorm breed palet. IJmuiden is vooral van de maakindustrie en visserij, Beverwijk is sterk in handel…

Lees meer

De IJmond is een economisch geheel

De IJmond is een economisch geheel “Tata Steel is door zijn ligging op de drie gemeentegronden een mooi voorbeeld van wat we hier in de regio de afgelopen honderd jaar onbewust maar volop hebben gedaan: als trio met elkaar samenwerken. De IJmond is een geheel, zeker economisch gezien,” zegt Serge Ferraro, wethouder EZ Beverwijk. “Een…

Lees meer

Verslag bijeenkomst Circulaire Economie georganiseerd door ESIJ (Economische samenwerking ESIJ) op 9 juli 2018

Verslag bijeenkomst Circulaire Economie georganiseerd door ESIJ (Economische samenwerking ESIJ) op 9 juli 2018 Paul Jansen van Horyzon presenteert de uitkomsten van het onderzoek. Hij vertelt dat er al veel gebeurt op het gebied van circulaire economie: van Verenigde Naties tot de Nederlandse landelijke en provinciale overheden, de MRA en hier in de regio. Het…

Lees meer

Verslag kennismakingsbijeenkomst ESIJ OV IJmond

Verslag kennismakingsbijeenkomst ESIJ OV IJmond Voorafgaand aan de bijeenkomst over circulaire economie op 9 juli was er een informele kennismaking tussen de wethouders Ferraro, Van Dijk en Verwoort met het bestuur en clustervoorzitters van OV IJmond. Het gesprek werd geleid door Marieke van der Werf. Ernst de Haas legt uit wat de samenstelling is van…

Lees meer

IJmondgemeenten geven nieuwe tulp cadeau aan Tata Steel

IJmondgemeenten geven nieuwe tulp cadeau aan Tata Steel Gezamenlijk persbericht Beverwijk, Heemskerk en Velsen Op maandag 14 mei doopten de drie burgemeesters van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de directie van Tata Steel een nieuwe tulp. De nieuwe tulp is het cadeau van de drie IJmondgemeenten aan Tata Steel, ter ere van 100…

Lees meer

De Digitale Sociale Kaart van de IJmond is vernieuwd

De Digitale Sociale Kaart van de IJmond is vernieuwd De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben samengewerkt aan een nieuwe website voor inwoners en professionals van de IJmond. De website geeft informatie over organisaties die werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen: het Sociaal Domein.…

Lees meer

Innovatiefonds zoekt deskundigen voor beoordelingscommissie

Innovatiefonds zoekt deskundigen voor beoordelingscommissie Sinds 1 maart 2018 is het Innovatiefonds MKB Velsen (www.innovatiefondsmkbvelsen.nl) in werking getreden. Een bedrag van € 2.000.000,- euro is beschikbaar gesteld om MKB bedrijven verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij product- en procesinnovaties. De gemeente Velsen wil zich over de ingediende projectaanvragen inhoudelijk laten adviseren door…

Lees meer

Participatieraden van start!

Participatieraden van start! In februari hebben de drie IJmond-gemeenten campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor een lokale participatieraad. In alle drie gemeenten hebben veel inwoners op de oproep gereageerd. Vandaag hebben de drie colleges de voorgedragen kandidaten benoemd. De participatieraden kunnen van start. Wat doet de participatieraad? De participatieraad is een groep vrijwilligers…

Lees meer

Geld vinden via vindsubsidies.nl

Geld vinden via vindsubsidies.nl Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat vanaf 3 april 2018 een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of…

Lees meer

Nieuwe regionale fietsroute ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’

Nieuwe regionale fietsroute ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’ Vrijdag 9 maart is de regionale fietsroute; ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’ officieel gelanceerd. De wethouders Toerisme & Recreatie van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk fietsten een deel van deze route van 50 km via fietsknooppunten langs verschillende buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in de IJmond. De fietsroute is…

Lees meer

IJmondgemeenten, HVC en Alliander slaan handen ineen voor Warmtenet

IJmondgemeenten, HVC en Alliander slaan handen ineen voor Warmtenet In 2050 wonen we in Nederland aardgasvrij. Een voorwaarde voor deze ambitie is dat er alternatieven beschikbaar komen. Onderzoek toont aan dat industriële warmte in de IJmond geschikt is om circa 10.000 woningen te verwarmen. Een aanzienlijk alternatief dus. Om een duurzaam warmtenet te ontwikkelen hebben…

Lees meer

Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn

Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn Gemeenten, provincie en ProRail en NS gaan gezamenlijk aan de slag met stationsomgevingen langs de Kennemerlijn, de spoorlijn tussen Uitgeest en Haarlem. Een greep uit de plannen om de stationsgebieden te verbeteren: nieuwe woningen en meer winkels, horeca en voorzieningen rondom de stations, meer fietsenstallingen, betere Park&Ride faciliteiten, heldere bewegwijzering en…

Lees meer

Resultaten Burgeronderzoek bekend

Resultaten Burgeronderzoek bekend De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in 2017 een Regionaal Burgeronderzoek (Burgerpeiling) uitgevoerd. De uitkomsten van deze peiling kunnen zowel vergeleken worden met de IJmondgemeenten onderling als ook met andere gemeenten in Nederland. Om deze vergelijkingen te kunnen maken is er gewerkt met een landelijke vragenlijst waaraan een paar extra vragen…

Lees meer

Snelfietsroute IJmond

Snelfietsroute IJmond De IJmondgemeenten hebben de wens om het fietsgebruik te stimuleren. Eén van de maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren is de kwaliteit van de fietsinfrastructuur te verhogen en belangrijke routes uit te voeren als snelfietsroute. Ook in de Strategische Agenda IJmond (2015) hebben de IJmondgemeenten aangegeven veel belang te hechten aan snelfietsroutes. Afgelopen…

Lees meer

Economische Samenwerking IJmond toegevoegd aan website

Economische Samenwerking IJmond toegevoegd aan website De website IJmond Samenwerking is uitgebreid met de pagina ‘Economische Samenwerking IJmond’. Dit gebiedsprogramma is opgezet om de gezamenlijke economische kracht van de IJmond-gemeenten te benutten en focus aan te brengen. Op de pagina staat nadere uitleg van het programma en er kan worden doorgeklikt naar de verschillende projecten.…

Lees meer

Onderzoek voor- en nadelen gemeentelijke fusies

Onderzoek voor- en nadelen gemeentelijke fusies De IJmond-gemeenten hebben 2016 en 2017 benut om met elkaar te verkennen welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Want samenwerking in de IJmond gaat goed. Eén variant van verdere samenwerking, te weten fusie, is bij de verkenning onderbelicht gebleven. De gemeenteraden van Velsen en Beverwijk hebben daarom…

Lees meer

Eerste IJmondpredicaat voor theaterspektakel ‘Schemering’

Eerste IJmondpredicaat voor theaterspektakel ‘Schemering’ De drie IJmondgemeenten – Beverwijk, Heemskerk en Velsen – werken samen op het gebied van kunst en cultuur. Zo is een gezamenlijke cultuurvisie in de maak. Een andere uiting van de samenwerking is het IJmondpredicaat voor cultuur. De theatervoorstelling ‘Schemering’, die 22 september 2017 in première gaat, is de eerste…

Lees meer

Eerste Platform Sociaal Domein IJmond

  Eerste Platform Sociaal Domein IJmond Op 27 juni jl. was het eerste Platform Sociaal Domein IJmond. Er deden zo’n 20 organisaties aan mee. Het inhoudelijk thema ‘ Het lokale samenspel tbv jeugd’ werd ingevuld door Femke van het Nederend , Centrum voor Jeugd en Gezin en Leontien Los van de JGZ (Parnassia). Cynthia Creveld…

Lees meer

Regiegroep IJmond Samenwerking buigt zich over besluit drie gemeenteraden

Regiegroep IJmond Samenwerking buigt zich over besluit drie gemeenteraden PERSBERICHT De regiegroep IJmond Samenwerking heeft op maandag 3 juli 2017 besproken welke vervolgstappen er gezet zouden kunnen worden binnen het proces van de intergemeentelijke samenwerking. De aanleiding voor deze bijeenkomst was het feit dat een raadsvoorstel over dat onderwerp in de afgelopen maanden niet tot…

Lees meer

digitale nieuwsbrief vernieuwing cliënten participatie

Digitale nieuwsbrief vernieuwing cliënten participatie Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen…

Lees meer

Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

  Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond Gemeenten willen inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen, vanwege de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen…

Lees meer

Inwoners IJmond tevreden over begeleiding en contact

Inwoners IJmond tevreden over begeleiding en contact IJMOND – De inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn over het algemeen heel tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen bij hun vragen en problemen. De begeleiding door de sociale teams, het Centrum voor Jeugd en Gezin en gespecialiseerde jeugdhulp worden goed gewaardeerd. Inwoners voelen zich serieus…

Lees meer

Subsidie 2017 verstrekt voor CJG IJmond

Subsidie 2017 verstrekt voor CJG IJmond Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de taak om de toegang en toeleiding tot de jeugdzorg te regelen. In 2015 en 2016 heeft onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) deze taak uitgevoerd voor de gemeente. Het college heeft besloten deze taak in 2017 opnieuw door…

Lees meer

Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015

  Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 In de IJmondcommissie van 28 februari 2017 is het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 besproken ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad op 9 maart 2017. Tijdens de vergadering heeft de raad gevraagd om een evaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015. In de bijlage treft u de evaluatie…

Lees meer

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te compenseren voor beperkingen die zij ondervinden bij participatie in de samenleving. Het aanbieden van hulpmiddelen aan inwoners kan hiervoor een oplossing zijn. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak en…

Lees meer

IJmondiaal Omgevingsbureau – stand van zaken maart 2017

  IJmondiaal Omgevingsbureau – stand van zaken maart 2017 Het IJmondiaal Omgevingsbureau is een maandelijks terugkerend overleg dat de implementatie en informatievoorziening van de Omgevingswet voor de IJmondgemeenten verzorgt. De Omgevingswet zal in 2019 ingevoerd worden en bundelt alle wetten in de fysieke leefomgeving. In de nieuwsbrief van maart 2017 leest u de stand van zaken.…

Lees meer

IJmondiale samenwerking informatievoorziening krijgt verder vorm

  IJmondiale samenwerking informatievoorziening krijgt verder vorm Afgelopen januari hebben de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen het Informatiebeleid 2017 – 2020 IJmond vastgesteld. Dit is een uitwerking van de IJmondiale Informatievisie 2016 -2020 die halverwege 2016 door de gemeenteraden is aangenomen. Waarom is dit belangrijk? Er zijn voldoende uitdagingen om meer informatie met de buitenwereld te delen,…

Lees meer

Stevige ambities voor detailhandel IJmond

Stevige ambities voor detailhandel IJmond De provincie complimenteert de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk met de stevige ambities in hun detailhandelsvisie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond, noemt de visie “ambitieus maar realistisch”. Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale economie. Gedeputeerde Economische Zaken,  Jaap Bond: “De groot- en…

Lees meer

Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond gepresenteerd

  Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond gepresenteerd De Transformatieagenda Sociaal Domein IJmond (november 2016) is een basis voor veranderingen in het sociaal domein in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Het geeft richting aan de manier waarop we als partners inwoners willen ondersteunen waarbij we onze eigen rollen willen vervullen. Het sleutelwoord is partnerschap tussen inwoners,…

Lees meer