De economische kracht van de IJmond

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen vormen gezamenlijk een economische krachtige deelregio binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het is belangrijk om die kracht te benutten en er focus in aan te brengen. Met dit doel is het programma Economische Samenwerking IJmond (ESIJ) opgezet.

De IJmond is van significant belang voor de maak- en onderhoudsindustrie. De regio kenmerkt zich door gevarieerd technisch vakmanschap, technologische innovatie en enthousiast ondernemerschap.
Vanuit de aanwezige technische know how vinden bovendien allerlei cross overs plaats met andere sectoren, zoals met de tuinbouwsector en de zorgsector. Welke aansluiten op het topsectorenbeleid van het rijk.

Gezamenlijke focus en sturing
‘Topsector Hightech Systemen & Materialen’ (HTSM) is een van de speerpunten binnen de Metropoolregio Amsterdam. In het gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ zijn inmiddels twee focussectoren aangewezen: ‘innovatie en ondernemerschap’ en ‘aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt’.

De drie IJmond-gemeenten geven gezamenlijk met het bedrijfsleven en omliggende gemeenten vorm aan beide ambities. ESIJ spant zich daarbij in voor onderlinge samenhang en gemeenschappelijke focus en sturing, met als doel: een economisch sterke IJmond.

Ondersteuning projecten
Vanuit het ESIJ-programma worden projecten in genoemde sectoren ondersteund. Bij elk project wordt gekeken of er voldoende economisch en maatschappelijk draagvlak voor is of kan worden gecreëerd. De ondersteuning is bij voorkeur van tijdelijke aard, een project moet op termijn op eigen kracht kunnen voortbestaan.

Het zou echter voor kunnen komen, dat binnen het ESIJ-programma toch mogelijkheden worden gezien voor het opstarten van een project met een onrendabele top, of een businesscase die in eerste instantie een financieel negatief resultaat schetst. Leg uw ideeën daarom gerust aan ons voor.

Heeft u goede ideeën die passen binnen de context van ‘Made in IJmond 2017’? Wilt u weten of ESIJ u daarbij kan ondersteunen? Neem dan contact met ons op. Wij bekijken graag samen met u wat er mogelijk is.

Nieuws: Made in IJmond 2017

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ eind september 2017 vastgesteld.

Lees meer

Contact

Programmamanager
Wouter Hol
06-27346323