ESIJ en zzp’ers

Ook in de IJmond wordt voorzien dat het aantal zzp‘ers toeneemt. Zij zijn belangrijk voor de regionale economie, onder meer omdat ze doorgaans een sterke binding hebben met de regio waarin ze zijn gevestigd. Het is echter een nogal lastig te bereiken groep, omdat zzp’ers zich nagenoeg niet hebben georganiseerd.

Uit onderzoek van de Kamer van Koophandel is gebleken dat zzp’ers vooral behoefte hebben aan ondersteuning bij:

  • het vinden en vasthouden van klanten (zoals door online en real life netwerken, acquisitie en het indienen van goede offertes)
  • het samenwerken met complementaire partners voor een geschikt aanbod zodra ketensamenwerking een rol speelt
  • duiding van de wet en regelgeving inzake bijvoorbeeld fiscale regels, zoals de Wet DBA (opvolger van de VAR-verklaring) en
    rechtszekerheid.

ESIJ ondersteunt zzp’ers in de IJmond-regio bijvoorbeeld door in samenwerking met de gemeenten Zaanstad en Purmerend en de Kamer van Koophandel een evenement te organiseren waar zzp’ers zoveel als mogelijk over bovenstaande aandachtsgebieden worden geïnformeerd. Dit evenement vloeit voort uit de programmalijnen ‘Innovatie & Ondernemerschap’ en ‘Arbeidsmarkt & Onderwijs’ van ESIJ.

Nieuws: Made in IJmond 2017

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ eind september 2017 vastgesteld.

Lees meer

Contact

Programmamanager
Wouter Hol
06-27346323