ESIJ en versterking samenwerking bedrijfsleven

Foto: Hollandse Hoogte

Het bedrijfsleven is uiteraard een van de belangrijkste partners van ESIJ. Hoe beter de samenwerking tussen ondernemers onderling en met overheden, hoe sterker de IJmondiale economie.

De economische ambities en plannen van de IJmond-gemeenten die in samenspraak met het bedrijfsleven zijn gemaakt, zijn vastgelegd in het herijkte gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’.

Regionale bijeenkomsten en evenementen die op dit programma aansluiten en die zijn gericht op genoemde samenwerkingsvormen ter bevordering van de regionale economie, worden door ESIJ graag ondersteunt.

http://ijmondsamenwerking.nl/verslag-kennismakingsbijeenkomst-esij-ov-ijmond/

Nieuws: Made in IJmond 2017

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ eind september 2017 vastgesteld.

Lees meer

Contact

Programmamanager
Wouter Hol
06-27346323