ESIJ en monitoring detailhandel

De detailhandel is niet benoemd tot focussector van ESIJ, maar ook deze sector is van economisch belang en daarom wordt er wel degelijk aandacht aan besteed. Het behouden van de koopkracht in de eigen regio is essentieel.

In de ‘Regionale Detailhandelsvisie 2016’ zijn afspraken over de betrokkenheid vanuit het ESIJ-programma vastgelegd. Een daarvan is het monitoren van de ontwikkeling van de winkelgebieden in de IJmond, waarbij tegelijkertijd wordt gekeken naar inbreng van nieuwe ideeën en kennis, en of afspraken daarover worden nagekomen.

Kansrijke winkelgebieden

Een andere ambitie is om in vijf jaar het totale aantal vierkante meters aan winkelvloeroppervlakte in de IJmond met 10.000 m2 te reduceren omdat er overcapaciteit is. Daarbij wordt gekeken naar een gewenste structuur van twintig kansrijke winkelgebieden in plaats van de huidige dertig.

Nieuws: Made in IJmond 2017

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ eind september 2017 vastgesteld.

Lees meer

Contact

Programmamanager
Wouter Hol
06-27346323