ESIJ en circulaire economie

Foto: Hollandse Hoogte

De maakindustrie en de havens zijn zeer belangrijke sectoren voor de IJmondiale economie. In deze sectoren wordt veel gebruik gemaakt van grondstoffen en energie. Met het oog op de toekomst wordt daarbij het gebruik van fossiele brandstoffen (sterk) teruggedrongen om te komen tot de gewenste circulaire economie.

ESIJ ondersteunt vanuit het programma ‘Ondernemerschap & Innovatie’ onderzoek naar kansen en eventuele blokkades voor deze breed gewenste circulaire economie in de regio.

http://ijmondsamenwerking.nl/verslag-bijeenkomst-circulaire-economie-georganiseerd-door-esij-economische-samenwerking-esij-op-9-juli-2018/

Nieuws: Made in IJmond 2017

De IJmond-gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben het economisch gebiedsprogramma ‘Made in IJmond 2017’ eind september 2017 vastgesteld.

Lees meer

Contact

Programmamanager
Wouter Hol
06-27346323