digitale nieuwsbrief vernieuwing cliënten participatie

Digitale nieuwsbrief vernieuwing cliënten participatie Gemeenten willen meer inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er sinds 2015 zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen vanwege de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen…

Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

  Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond Gemeenten willen inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen, vanwege de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen…

Inwoners IJmond tevreden over begeleiding en contact

Inwoners IJmond tevreden over begeleiding en contact IJMOND – De inwoners van Beverwijk, Heemskerk en Velsen zijn over het algemeen heel tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen bij hun vragen en problemen. De begeleiding door de sociale teams, het Centrum voor Jeugd en Gezin en gespecialiseerde jeugdhulp worden goed gewaardeerd. Inwoners voelen zich serieus…

Subsidie 2017 verstrekt voor CJG IJmond

Subsidie 2017 verstrekt voor CJG IJmond Sinds 1 januari 2015 heeft de gemeente de taak om de toegang en toeleiding tot de jeugdzorg te regelen. In 2015 en 2016 heeft onder andere het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) deze taak uitgevoerd voor de gemeente. Het college heeft besloten deze taak in 2017 opnieuw door…

Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015

  Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 In de IJmondcommissie van 28 februari 2017 is het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 besproken ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad op 9 maart 2017. Tijdens de vergadering heeft de raad gevraagd om een evaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015. In de bijlage treft u de evaluatie…

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te compenseren voor beperkingen die zij ondervinden bij participatie in de samenleving. Het aanbieden van hulpmiddelen aan inwoners kan hiervoor een oplossing zijn. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak en…

IJmondiaal Omgevingsbureau – stand van zaken maart 2017

  IJmondiaal Omgevingsbureau – stand van zaken maart 2017 Het IJmondiaal Omgevingsbureau is een maandelijks terugkerend overleg dat de implementatie en informatievoorziening van de Omgevingswet voor de IJmondgemeenten verzorgt. De Omgevingswet zal in 2019 ingevoerd worden en bundelt alle wetten in de fysieke leefomgeving. In de nieuwsbrief van maart 2017 leest u de stand van zaken.…

IJmondiale samenwerking informatievoorziening krijgt verder vorm

  IJmondiale samenwerking informatievoorziening krijgt verder vorm Afgelopen januari hebben de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen het Informatiebeleid 2017 – 2020 IJmond vastgesteld. Dit is een uitwerking van de IJmondiale Informatievisie 2016 -2020 die halverwege 2016 door de gemeenteraden is aangenomen. Waarom is dit belangrijk? Er zijn voldoende uitdagingen om meer informatie met de buitenwereld te delen,…

Stevige ambities voor detailhandel IJmond

Stevige ambities voor detailhandel IJmond De provincie complimenteert de IJmondgemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk met de stevige ambities in hun detailhandelsvisie. Gedeputeerde Economische Zaken, Jaap Bond, noemt de visie “ambitieus maar realistisch”. Winkelvoorzieningen zijn van groot belang voor de kwaliteit van de leefomgeving en de lokale economie. Gedeputeerde Economische Zaken,  Jaap Bond: “De groot- en…