Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn

Startschot aanpak stationsomgevingen Kennemerlijn Gemeenten, provincie en ProRail en NS gaan gezamenlijk aan de slag met stationsomgevingen langs de Kennemerlijn, de spoorlijn tussen Uitgeest en Haarlem. Een greep uit de plannen om de stationsgebieden te verbeteren: nieuwe woningen en meer winkels, horeca en voorzieningen rondom de stations, meer fietsenstallingen, betere Park&Ride faciliteiten, heldere bewegwijzering en…

Resultaten Burgeronderzoek bekend

Resultaten Burgeronderzoek bekend De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in 2017 een Regionaal Burgeronderzoek (Burgerpeiling) uitgevoerd. De uitkomsten van deze peiling kunnen zowel vergeleken worden met de IJmondgemeenten onderling als ook met andere gemeenten in Nederland. Om deze vergelijkingen te kunnen maken is er gewerkt met een landelijke vragenlijst waaraan een paar extra vragen…

Plan van Aanpak Omgevingswet in de IJmond, Fase: Bewustwording en Ambitiebepaling

Plan van Aanpak Omgevingswet in de IJmond, Fase: Bewustwording en Ambitiebepaling Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet moet de bestaande wetten (al dan niet gedeeltelijk) vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De Omgevingswet is onderdeel van de strategische IJmondagenda. De gemeente Velsen, Beverwijk en…

Snelfietsroute IJmond

Snelfietsroute IJmond De IJmondgemeenten hebben de wens om het fietsgebruik te stimuleren. Eén van de maatregelen om het fietsgebruik te stimuleren is de kwaliteit van de fietsinfrastructuur te verhogen en belangrijke routes uit te voeren als snelfietsroute. Ook in de Strategische Agenda IJmond (2015) hebben de IJmondgemeenten aangegeven veel belang te hechten aan snelfietsroutes. Afgelopen…

Economische Samenwerking IJmond toegevoegd aan website

Economische Samenwerking IJmond toegevoegd aan website De website IJmond Samenwerking is uitgebreid met de pagina ‘Economische Samenwerking IJmond’. Dit gebiedsprogramma is opgezet om de gezamenlijke economische kracht van de IJmond-gemeenten te benutten en focus aan te brengen. Op de pagina staat nadere uitleg van het programma en er kan worden doorgeklikt naar de verschillende projecten.…

Onderzoek voor- en nadelen gemeentelijke fusies

Onderzoek voor- en nadelen gemeentelijke fusies De IJmond-gemeenten hebben 2016 en 2017 benut om met elkaar te verkennen welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Want samenwerking in de IJmond gaat goed. Eén variant van verdere samenwerking, te weten fusie, is bij de verkenning onderbelicht gebleven. De gemeenteraden van Velsen en Beverwijk hebben daarom…

Eerste IJmondpredicaat voor theaterspektakel ‘Schemering’

Eerste IJmondpredicaat voor theaterspektakel ‘Schemering’ De drie IJmondgemeenten – Beverwijk, Heemskerk en Velsen – werken samen op het gebied van kunst en cultuur. Zo is een gezamenlijke cultuurvisie in de maak. Een andere uiting van de samenwerking is het IJmondpredicaat voor cultuur. De theatervoorstelling ‘Schemering’, die 22 september 2017 in première gaat, is de eerste…

Eerste Platform Sociaal Domein IJmond

  Eerste Platform Sociaal Domein IJmond Op 27 juni jl. was het eerste Platform Sociaal Domein IJmond. Er deden zo’n 20 organisaties aan mee. Het inhoudelijk thema ‘ Het lokale samenspel tbv jeugd’ werd ingevuld door Femke van het Nederend , Centrum voor Jeugd en Gezin en Leontien Los van de JGZ (Parnassia). Cynthia Creveld…