Unieke economische footprint

Unieke economische footprint Jeroen Verwoort, wethouder EZ Velsen, heeft met veel enthousiasme de voorzittersrol van ESIJ op zich genomen. “Als IJmond delen we van alles met elkaar. Elke gemeente heeft natuurlijk zijn eigen kleur, maar samen vertegenwoordigen we een enorm breed palet. IJmuiden is vooral van de maakindustrie en visserij, Beverwijk is sterk in handel…

De IJmond is een economisch geheel

De IJmond is een economisch geheel “Tata Steel is door zijn ligging op de drie gemeentegronden een mooi voorbeeld van wat we hier in de regio de afgelopen honderd jaar onbewust maar volop hebben gedaan: als trio met elkaar samenwerken. De IJmond is een geheel, zeker economisch gezien,” zegt Serge Ferraro, wethouder EZ Beverwijk. “Een…

Verslag bijeenkomst Circulaire Economie georganiseerd door ESIJ (Economische samenwerking ESIJ) op 9 juli 2018

Verslag bijeenkomst Circulaire Economie georganiseerd door ESIJ (Economische samenwerking ESIJ) op 9 juli 2018 Paul Jansen van Horyzon presenteert de uitkomsten van het onderzoek. Hij vertelt dat er al veel gebeurt op het gebied van circulaire economie: van Verenigde Naties tot de Nederlandse landelijke en provinciale overheden, de MRA en hier in de regio. Het…

Verslag kennismakingsbijeenkomst ESIJ OV IJmond

Verslag kennismakingsbijeenkomst ESIJ OV IJmond Voorafgaand aan de bijeenkomst over circulaire economie op 9 juli was er een informele kennismaking tussen de wethouders Ferraro, Van Dijk en Verwoort met het bestuur en clustervoorzitters van OV IJmond. Het gesprek werd geleid door Marieke van der Werf. Ernst de Haas legt uit wat de samenstelling is van…

IJmondgemeenten geven nieuwe tulp cadeau aan Tata Steel

IJmondgemeenten geven nieuwe tulp cadeau aan Tata Steel Gezamenlijk persbericht Beverwijk, Heemskerk en Velsen Op maandag 14 mei doopten de drie burgemeesters van de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en de directie van Tata Steel een nieuwe tulp. De nieuwe tulp is het cadeau van de drie IJmondgemeenten aan Tata Steel, ter ere van 100…

De Digitale Sociale Kaart van de IJmond is vernieuwd

De Digitale Sociale Kaart van de IJmond is vernieuwd De drie IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben samengewerkt aan een nieuwe website voor inwoners en professionals van de IJmond. De website geeft informatie over organisaties die werken op het terrein van wonen, welzijn en zorg, jeugd en gezin en werk en inkomen: het Sociaal Domein.…

Innovatiefonds zoekt deskundigen voor beoordelingscommissie

Innovatiefonds zoekt deskundigen voor beoordelingscommissie Sinds 1 maart 2018 is het Innovatiefonds MKB Velsen (www.innovatiefondsmkbvelsen.nl) in werking getreden. Een bedrag van € 2.000.000,- euro is beschikbaar gesteld om MKB bedrijven verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie te ondersteunen bij product- en procesinnovaties. De gemeente Velsen wil zich over de ingediende projectaanvragen inhoudelijk laten adviseren door…

Participatieraden van start!

Participatieraden van start! In februari hebben de drie IJmond-gemeenten campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor een lokale participatieraad. In alle drie gemeenten hebben veel inwoners op de oproep gereageerd. Vandaag hebben de drie colleges de voorgedragen kandidaten benoemd. De participatieraden kunnen van start. Wat doet de participatieraad? De participatieraad is een groep vrijwilligers…

Geld vinden via vindsubsidies.nl

Geld vinden via vindsubsidies.nl Verenigingen, organisaties en inwonerinitiatieven in de IJmond kunnen via Vindsubsidies.nl makkelijker op zoek naar geld voor hun activiteiten en projecten. Op de websites van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen staat vanaf 3 april 2018 een link naar de landelijke database van Vindsubsidies.nl. Na registratie kun je hier direct subsidies of…

Nieuwe regionale fietsroute ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’

Nieuwe regionale fietsroute ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’ Vrijdag 9 maart is de regionale fietsroute; ‘Langs buitenplaatsen en kastelen’ officieel gelanceerd. De wethouders Toerisme & Recreatie van de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk fietsten een deel van deze route van 50 km via fietsknooppunten langs verschillende buitenplaatsen, landgoederen en kastelen in de IJmond. De fietsroute is…