Samen sterk voor gezondere leefomgeving IJmond

Op donderdag 21 november vond het eerste Bestuurlijk Overleg Industrie & Gezondheid plaats. Doel van dit overleg is om als overheden nog nadrukkelijker samen te werken om de gezondheid in de IJmond te verbeteren. Wethouders Gezondheid/milieu van de IJmondgemeenten, de gedeputeerde Gezondheid, Leefbaarheid en Milieu van de provincie Noord-Holland, de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en IJmond en…

IJmond is eigenzinnige cultuurhistorische schatkamer

IJMOND – De IJmond is een eigenzinnige cultuurhistorische schatkamer, die meer bekendheid verdient. Dat is een van de conclusies uit de Regionale cultuurvisie 1.0, die de colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben vastgesteld. De gemeenteraden van de drie IJmondgemeenten moeten nog een besluit nemen over deze Regionale cultuurvisie.   De belangrijkste uitdaging voor de…

Grafietalarm

Vanmorgen is vanuit Tata Steel een grafietalarm verstuurd. Tata Steel geeft aan extra maatregelen te hebben getroffen en toch is er grafiet vrijgekomen op het terrein van Harsco. Dit is door de harde wind verspreid over het terrein. De IJmond gemeenten vinden het schokkend dat dit weer heeft plaatsgevonden, nu Tata Steel heeft aangekondigd er…

Opening strandseizoen IJmond

Kom jutten op het strand, pak de watertaxi en ontdek pollution art. Zaterdag 13 april openen de IJmond gemeenten gezamenlijk het strandseizoen, met als thema grondstofjutten.   De hele dag kan er worden gejut op de stranden van IJmuiden aan Zee (bij ZanDiego), strand Noordpier en Wijk aan Zee. Watertaxi De watertaxi vaart die dag…

Uitvoering WSW door IJmond Werkt! effectief en doelmatig

Uitvoering WSW door IJmond Werkt! effectief en doelmatig BEVERWIJK – De colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben onderzoek laten doen naar andere manieren om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit te voeren. Aanleiding voor dit onderzoek is de verwachting dat de rijksbijdrage in de toekomst afneemt en IJmond Werkt! hierdoor te…

Jeroen Verwoort, Marieke van Dijk en Serge Ferraro (v.l.n.r.) ondertekenen het ESIJ-convenant

IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied

IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied Beverwijk, Heemskerk en Velsen blijven samenwerken als het om de economie gaat.  De colleges hebben op 18 december 2018 een samenwerkingsconvenant vastgesteld waarmee ze de samenwerking opnieuw bevestigen. De ESIJ (economische samenwerking IJmond) is de afgelopen maanden besproken en geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de drie gemeenten graag…