Opening strandseizoen IJmond

Kom jutten op het strand, pak de watertaxi en ontdek pollution art. Zaterdag 13 april openen de IJmond gemeenten gezamenlijk het strandseizoen, met als thema grondstofjutten.   De hele dag kan er worden gejut op de stranden van IJmuiden aan Zee (bij ZanDiego), strand Noordpier en Wijk aan Zee. Watertaxi De watertaxi vaart die dag…

Uitvoering WSW door IJmond Werkt! effectief en doelmatig

Uitvoering WSW door IJmond Werkt! effectief en doelmatig BEVERWIJK – De colleges van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hebben onderzoek laten doen naar andere manieren om de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit te voeren. Aanleiding voor dit onderzoek is de verwachting dat de rijksbijdrage in de toekomst afneemt en IJmond Werkt! hierdoor te…

Jeroen Verwoort, Marieke van Dijk en Serge Ferraro (v.l.n.r.) ondertekenen het ESIJ-convenant

IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied

IJmondgemeenten blijven samenwerken op economisch gebied Beverwijk, Heemskerk en Velsen blijven samenwerken als het om de economie gaat.  De colleges hebben op 18 december 2018 een samenwerkingsconvenant vastgesteld waarmee ze de samenwerking opnieuw bevestigen. De ESIJ (economische samenwerking IJmond) is de afgelopen maanden besproken en geëvalueerd. Hieruit kwam naar voren dat de drie gemeenten graag…

IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel

IJmondgemeenten organiseren gesprek over TATA Steel Afgelopen week spraken betrokken bestuurders van Beverwijk, Heemskerk en Velsen met gedeputeerde Tekin en met de directie van Tata Steel. Onderwerp van gesprek waren de stofoverlast, grafietregens en de zichtbare gele wolken. Omdat onder inwoners van de IJmondgemeenten ook vragen leven over deze incidenten organiseren we op 11 december…

Beleidsplan Jeugd 2018-2021

Beleidsplan Jeugd 2018-2021 Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben met elkaar het Beleidsplan Jeugd 2018-2021 ‘Opgroeien in de IJmond’ gemaakt. Dit geeft aan wat wij belangrijk vinden voor onze jeugd: van vrijetijdsbesteding tot preventieve ondersteuning en specialistische jeugdhulp. Zo willen we voorkomen dat problemen van jeugdigen en gezinnen erger worden en zij specialistische jeugdhulp nodig hebben.…

Eén gezicht naar buiten

Eén gezicht naar buiten Op de website van gemeente Heemskerk wordt de MRA bij de functie-omschrijving van wethouder EZ Marieke van Dijk expliciet genoemd. En dat is niet zomaar. “Ik geloof sterk in samenwerking en ik vind het belangrijk dat ook een gemeente als Heemskerk, die voornamelijk een woongemeente is, zich richt op de omgeving.…

Unieke economische footprint

Unieke economische footprint Jeroen Verwoort, wethouder EZ Velsen, heeft met veel enthousiasme de voorzittersrol van ESIJ op zich genomen. “Als IJmond delen we van alles met elkaar. Elke gemeente heeft natuurlijk zijn eigen kleur, maar samen vertegenwoordigen we een enorm breed palet. IJmuiden is vooral van de maakindustrie en visserij, Beverwijk is sterk in handel…

De IJmond is een economisch geheel

De IJmond is een economisch geheel “Tata Steel is door zijn ligging op de drie gemeentegronden een mooi voorbeeld van wat we hier in de regio de afgelopen honderd jaar onbewust maar volop hebben gedaan: als trio met elkaar samenwerken. De IJmond is een geheel, zeker economisch gezien,” zegt Serge Ferraro, wethouder EZ Beverwijk. “Een…

Verslag bijeenkomst Circulaire Economie georganiseerd door ESIJ (Economische samenwerking ESIJ) op 9 juli 2018

Verslag bijeenkomst Circulaire Economie georganiseerd door ESIJ (Economische samenwerking ESIJ) op 9 juli 2018 Paul Jansen van Horyzon presenteert de uitkomsten van het onderzoek. Hij vertelt dat er al veel gebeurt op het gebied van circulaire economie: van Verenigde Naties tot de Nederlandse landelijke en provinciale overheden, de MRA en hier in de regio. Het…

Verslag kennismakingsbijeenkomst ESIJ OV IJmond

Verslag kennismakingsbijeenkomst ESIJ OV IJmond Voorafgaand aan de bijeenkomst over circulaire economie op 9 juli was er een informele kennismaking tussen de wethouders Ferraro, Van Dijk en Verwoort met het bestuur en clustervoorzitters van OV IJmond. Het gesprek werd geleid door Marieke van der Werf. Ernst de Haas legt uit wat de samenstelling is van…