Participatieraden van start!

Participatieraden van start! In februari hebben de drie IJmond-gemeenten campagne gevoerd om betrokken inwoners te vinden voor een lokale participatieraad. In alle drie gemeenten hebben veel inwoners op de oproep gereageerd. Vandaag hebben de drie colleges de voorgedragen kandidaten benoemd. De participatieraden kunnen van start. Wat doet de participatieraad? De participatieraad is een groep vrijwilligers…