Resultaten Burgeronderzoek bekend

Resultaten Burgeronderzoek bekend De gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben in 2017 een Regionaal Burgeronderzoek (Burgerpeiling) uitgevoerd. De uitkomsten van deze peiling kunnen zowel vergeleken worden met de IJmondgemeenten onderling als ook met andere gemeenten in Nederland. Om deze vergelijkingen te kunnen maken is er gewerkt met een landelijke vragenlijst waaraan een paar extra vragen…