Plan van Aanpak Omgevingswet in de IJmond, Fase: Bewustwording en Ambitiebepaling

Plan van Aanpak Omgevingswet in de IJmond, Fase: Bewustwording en Ambitiebepaling Naar verwachting treedt op 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. De nieuwe wet moet de bestaande wetten (al dan niet gedeeltelijk) vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De Omgevingswet is onderdeel van de strategische IJmondagenda. De gemeente Velsen, Beverwijk en…