Economische Samenwerking IJmond toegevoegd aan website

Economische Samenwerking IJmond toegevoegd aan website De website IJmond Samenwerking is uitgebreid met de pagina ‘Economische Samenwerking IJmond’. Dit gebiedsprogramma is opgezet om de gezamenlijke economische kracht van de IJmond-gemeenten te benutten en focus aan te brengen. Op de pagina staat nadere uitleg van het programma en er kan worden doorgeklikt naar de verschillende projecten.…