Onderzoek voor- en nadelen gemeentelijke fusies

Onderzoek voor- en nadelen gemeentelijke fusies De IJmond-gemeenten hebben 2016 en 2017 benut om met elkaar te verkennen welke samenwerkingsstructuur het best past bij de IJmond. Want samenwerking in de IJmond gaat goed. Eén variant van verdere samenwerking, te weten fusie, is bij de verkenning onderbelicht gebleven. De gemeenteraden van Velsen en Beverwijk hebben daarom…