Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond

  Samen nadenken over sociale vraagstukken in de IJmond Gemeenten willen inwoners betrekken bij vraagstukken op het gebied van zorg en ondersteuning. Zeker nu de gemeenten er zoveel taken en verantwoordelijkheden bij hebben gekregen, vanwege de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. In de IJmond gebeurt dat nu door advies te vragen…