Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015

  Evaluatie Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015 In de IJmondcommissie van 28 februari 2017 is het IJmondiaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2017-2020 besproken ter voorbereiding op de besluitvorming in de gemeenteraad op 9 maart 2017. Tijdens de vergadering heeft de raad gevraagd om een evaluatie van het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2012-2015. In de bijlage treft u de evaluatie…

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO

Inkoopstrategie hulpmiddelen en sociaal medische advisering en indicatiestelling WMO Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verplicht om hun inwoners te compenseren voor beperkingen die zij ondervinden bij participatie in de samenleving. Het aanbieden van hulpmiddelen aan inwoners kan hiervoor een oplossing zijn. Om meer inzicht te krijgen in de noodzaak en…